Digitalni tisak · Grafički i web dizajn · Osvjetljavanje tiskarskih ploča (CTP) · Pečati i graviranje · Natpisi i reklame · Oslikavanje vozila · Časopisi · Knjige · Zagonetaštvo · Karikature
 
suncokret
 
samo po cvor.hr po cijelom HR web-u

 

11. MEÐUNARODNI SALON KARIKATURE
ČVORAK 2004

Nagrade 11. MSK Čvorak 2004

GRAND PRIX
Chen Dong Chun, Kinal

DRUGA NAGRADA
Damir Novak, Hrvatska
Luc Vermeersch, Belgija

TREĆA NAGRADA
Igor Pachtchenko, Rusija
Attila Szalai, Srbija i Crna Gora
Bernard Bouton, Francuska
POSEBNE NAGRADE
Yuri Ochakovsky, Izrael
Darko Drljević, Srbija i Crna Gora
Božidar Vukelić, Hrvatska
Maria Jose Beceiro, Španjolska

NAJBOLJE KARIKATURE HRVATSKIH AUTORA
Roko Idžojtić
Ivan Haramija
Andrea Čoldarević
 

 
 
2. MSK
3. MSK
4. MSK
5. MSK
6. MSK
7. MSK
8. MSK
9. MSK
10. MSK
11. MSK
 


 
 
Nakladničko i trgovačko d.o.o / 43000 Bjelovar, Matice hrvatske 43