Digitalni tisak · Grafički i web dizajn · Osvjetljavanje tiskarskih ploča (CTP) · Pečati i graviranje · Natpisi i reklame · Oslikavanje vozila · Časopisi · Knjige · Zagonetaštvo · Karikature
 
suncokret
 
samo po cvor.hr po cijelom HR web-u

 

8. MEÐUNARODNI SALON KARIKATURE
ČVORAK 2000.

Nagrade 8. MSK Čvorak 2000

GRAND PRIX
Jurij Kosobukin, Ukrajina

DRUGA NAGRADA
Bojan Grlica, Hrvatska
Ivan Oslovar, Hrvatska

TREĆA NAGRADA
Yuri Ochakovsky, Izrael
Ivan Haramija, Hrvatska
Patrick Heymans, Belgija

POSEBNE POHVALE
Klaus Piter, Autsrija
Petar Strinić, Hrvatska
A. Borigen, Izrael
Sergey Ribokon, Ukrajina
Gerda de Jong, Nizozemska
NAJBOLJE HRVATSKE KARIKATURE

Tomislav Ožanić
Ivan Oslovar
Zoran Sokolić
 

 
 
2. MSK
3. MSK
4. MSK
5. MSK
6. MSK
7. MSK
8. MSK
9. MSK
10. MSK
11. MSK
 


 
 
Nakladničko i trgovačko d.o.o / 43000 Bjelovar, Matice hrvatske 43