Kontakt

Sjedište tvrtke

43000 Bjelovar,
Matice hrvatske 24

Telefoni:
043 244 050
043 244 572

Telefaks:
043 243 337

E-mail:
cvor@cvor.hr

Kontaktirajte nas putem obrasca:

Hrvoje Horvat
direktor
hrvoje@cvor.hr
Mob. 098 787 171

Stjepan Horvat
prokurist
stjepan@cvor.hr

Jadranka Karanović
tajništvo i računovodstvo
jadranka@cvor.hr

Ksenija Sabljić
grafička priprema
ksenija@cvor.hr